Ochrana osobních údajů

Potřebujete poradit?

244 468 408

244 468 408

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Vážené zákazníci,
níže uvádíme informace o zpracování osobních údajů, které jsme od Vás obdrželi při objednávce nebo poptávce zboží v naší společnosti ALARMOVÉ SYSTÉMY CZ s.r.o., se sídlem Sinkulova 40, Praha 4, prostřednictvím webových stránek www.ascz.cz.

Ubezpečujeme Vás, že jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Pokud se na nás budete chtít průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. +420 244 468 408 nebo na e-mailu info@ascz.cz.

Prohlašujeme, že Vaše osobní údaje:

  • Budeme zpracovávat jen na základě platného právního titulu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
  • Nebudeme využívat k jiným účelům, než pro které jsou určeny.
  • Budeme chránit v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijali jsme k tomu dostačující technická organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů.
  • Budeme ukládat na nezbytně nutnou dobu danou zákonností zpracování osobních údajů.
  • Neprovádíme automatizované rozhodování, včetně profilování.

Plnění smlouvy

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu: příjmení, jméno, ulice, město, kraj, PSČ, telefon, e-mail, název společnosti, adresa montáže a technické podklady k zakázce (např. technický výkres, popis zařízení, záznamy o údržbě). Tyto osobní údaje jsou nezbytné k plnění služby. V sídle společnosti zpracováváme záznam z kamerového systému, který uchováváme po dobu 7dnů.

Cookies

Jestliže potvrdíte tlačítkem Přijmout na našich webových stránkách sdělení s Používáním tohoto webu, tak souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu, pak zaznamenáváme Vaši IP adresu, dobu prohlížení naší stránky a jakou jinou stránku jste si před tím prohlíželi.

Protože používáním cookies pro měření návštěvnosti webu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby, např. přizpůsobit obsah stránky, máme tento účel zpracování osobních údajů veden jako oprávněný zájem správce.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Předávání osobních údajů

Kromě našich oprávněných zaměstnanců a spolupracovníků, kteří jsou vázáni mlčenlivostí, předáváme Vaše osobní údaje dalším spolehlivým příjemcům osobních údajů z důvodu zajištění plnění odborných služeb, které nejsme schopni vlastními silami zajistit.
Jsou to poskytovatelé následujících služeb:

  • Účetní společnost
  • Subdodavatelé

Pokud se v budoucnu rozhodneme využít další nové příjemce osobních údajů, ubezpečujeme Vás, že při jejich výběru na ně budeme mít přinejmenším stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování osobních údajů jako na naše stávající.

Data zpracováváme převážně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě obecného nařízení GDPR.

Uplatnění práv

Pokud budete chtít uplatnit některá z Vašich práv, která souvisí s ochranou osobních údajů, uvedených v obecném nařízení GDPR, prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@ascz.cz, dopisem zaslaným na adresu sídla naší společnosti nebo osobně v kanceláři asistentky vedení naší společnosti.

Právo na informace

Dříve než nám poskytnete své osobní údaje máme povinnost Vás informovat o způsobu zpracování osobních údajů, což činíme tímto sdělením na naší webové stránce.

Právo na přístup k Vašim osobním údajům

Můžete nás kdykoli vyzvat, abychom Vám poskytli úplnou informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a z jakého důvodu, a to do 30 dnů od obdržení Vašeho požadavku.

Právo na doplnění a změnu osobních údajů

Když zjistíte, že jsou námi evidované Vaše osobní údaje neaktuální nebo neúplné, případně dojde u Vás k jejich změně, máte možnost uplatnit své právo na jejich doplnění nebo změnu.

Právo na omezení zpracování

Toto právo můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, provádíme zpracování nezákonně nebo pokud jste vznesli námitku proti jejich pracování, přičemž nechcete všechny údaje smazat. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů jejich zpracování.

Právo na výmaz (být „zapomenut“)

Když uplatníte právo na výmaz, zajistíme výmaz všech Vašich osobních údajů nejen u nás, ale i u všech našich příjemců, a to pouze v případech, kdy nejsme vázáni zákonnou či jinou smluvní povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat e-mailem. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud budete chtít námi evidované údaje poskytnout jiné organizaci, zajistíme přenos Vašich osobních údajů.

Stížnost u dozorového úřadu

Máte také právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail posta@uoou.cz, pokud se domníváte, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu s obecným nařízením GDPR. Chceme Vás však požádat, abyste se nejdříve obrátili na nás, k vyřešení případného nedopatření.

Mlčenlivost

Velmi dbáme na to, aby naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, plnili svou povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 
Přidat recenzi
Všechny recenze